Tidigare vinnare

2016

 

Bästa Ungdomsinitiativ

Elias Lang

Musikstuderande Elias Lang har utifrån en idé komponerat musik, skrivit

texter, arrangerat samt repeterat och satt samman ensemble för att skapa
musikalen Pointed Tongues. Tillsammans har han med ett 30-tal studerande
från högstadiet och gymnasiet tagit sig an och genomfört ett stort arbete. Det
har resulterat i en föreställning där handlingen tar upp HBTQ-frågor och
kampen mot homofobi.
Musikalen har skapat engagemang och erhållit stor
uppskattning då den framförts på skolor. Med en stor förmåga att ta till vara
på musikens inneboende kraft har Elias Lang tagit ett initiativ som ger glädje
till många.

Daniela Nyström

Enastående Pedagogisk Gärning

Daniela Nyström är musiklärare och körpedagog som under mer än 20 år
byggt upp en verksamhet och som fått en hel bygd att sjunga.
Hennes pedagogiska arbete med ungas gemensamma sjungande sträcker sig
från fyra åringar upp till gymnasiet.
Genom att låta yngre och mindre erfarna sångare
musicera tillsammans med de äldre skapas personliga och musikaliska möten.
Kören blir med det en helhet och det gemensamma ansvaret för utveckling
kan delas av fler. Barnkammarkören, Femenalen, Killkören samt Barnkören
Sånglust har rönt stor uppskattning såväl lokalt som nationellt. Med
handlingskraft tar hon sig an de som saknar självförtroende genom att starta
upp “Jag kan inte sjunga kören”– som efter några repetitioner byter namn till
“Jag kan visst sjunga kören”. Hon har med stor energi och uthållighet, år efter
år byggt upp en sånglig
gemenskap som förmedlar känslan av att alla kan och
allt är möjligt – tillsammans med musik.

 

Nyskapande Innovativt Projekt

Sallyswag är ett band med nio musiker där medlemmarnas har rötter från
dancehall, hiphop, jazz, oriental till afro och svensk folkmusik. Med musikalisk
integritet och kvalitet vågar de kreativt bryta upp gamla barriärer och
korsagenrer. Sallyswag är så mycket mer än en musikalisk urkraft!
Med sin vitalitet och livsbejakande förhållningssätt söker de sig hela tiden till nya uttryck.
De har ett driv som uppmuntrar till förändring, inte bara inom musik, utan samhället i stort.
Ett kollektiv med fantastiska musiker och starka individer
som genom sina konserter, workshops och existens stärker och inspirerar
andra, och då inte minst för unga tjejer. Med musiken som ett verktyg för att
bryta normer och sprida sitt feministiska budskap, är och kommer Sallyswag
att vara, en stor bidragande faktor i arbetet för  en jämställd musikscen.

 

2015

Bästa Ungdomsinitiativ

vinarre1

Vanja Flensner och Frida Joelsson har med kreativitet och mod genomfört en konsert till förmån för Cancerfonden. Från första idén har de målmedvetet arbetat med allt från programinnehåll till scenografi och marknadsföring. Hela produktionen har genomsyrats av stor entusiasm och många skratt men också stort allvar. Konserten de arrangerade fick en hel ort på fötter med stort antal medverkande och många åhörare vilket gav en upplevelse av gemenskap. Genom detta engagemang personifierar Frida och Vanja de målsättningar som Framtidens Musikpris har: att blicka framåt och stärka samarbetet mellan såväl skolor och organisationer. Det är sannerligen ett initiativ till inspiration för andra.

Enastående Pedagogisk Gärning

vinnare3

Per Björkqvist är slagverks- och ensemblelärare som under 25 år med målmedvetenhet tagit pedagogiskt ansvar för att undervisa, driva och utveckla ensembler och utbildningar. Per arbetar engagerat med en bred bas av elever där delaktighet och nyskapande är ledorden. Det ger de unga musikanterna möjlighet att använda sin kreativitet och lekfullhet för att skapa något alldeles eget som tagit verksamheten inom kulturskolan till nya musikaliska nivåer. Pers stora arbetsinsats har varit omfattande och det har hela tiden skett för att ge andra möjlighet till utveckling. Det exemplifieras genom arbetet med ensembler som Got Motion, Göteborg Drumcorps samt Hulebäcksgymnasiets slagverkslinje. I sin gärning har han byggt ett musikaliskt växthus där unga får ta plats och där framgångarna har skördats i gemenskap med ett härligt skönt groove.

Nyskapande Innovativt Projekt

 vinnare2

Projektet The Gateway med musikansvarig Jon Skoog drivs av Studieförbundet Vuxenskolan och ger ungdomar möjlighet att komma vidare med sitt musicerande trots en livssituation som i många fall omöjliggör traditionell musikundervisning. Här har unga chansen att i en gemenskap få uppmuntran och ta vidare sitt intresse tillsammans med professionella producenter och musiker. I musikstudion får deltagarna möjlighet att på ett nyskapande sätt lära sig musik, text, språk och lekfullt utmanas att utveckla sin egen röst och identitet. Genom utbyte av erfarenheter är de med om att skapa musik i en kreativ process som liknar professionella musiklivets arbetsmetoder. The Gateway är ett innovativt projekt som får deltagarna att våga lita på sin egen känsla för musiken, det ger en självsäkerhet som man har nytta av hela livet.

 

close
FacebookFacebookFacebookFacebook