FRAMTIDENS MUSIKPRIS är till för att uppmuntra och ge välförtjänt uppmärksamhet till pedagoger, eldsjälar, organisationer, skolor, ensembler samt unga som tar initiativ inom för musik och kultur – till dem ger vi ett pris!

Framtidens Musikpris - Logo Liggande

Framtidens Musikpris är instiftat för att ta till vara på behovet av att uppmärksamma barn och ungas möjlighet till utveckling.

Vi vill lyfta fram de bakomliggande faktorer personer och organisationer som möjliggör bredd och spetskompetens inom svenskt musikliv, det som ibland kallas det svenska musikundret.

Vi sammanför branschen i ett pris till dem som idag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv.

Priset är framåtblickande och syftar till att stärka och utveckla samarbetet mellan såväl skolor, organisationer som institutioner och företag. Framtidens Musikpris är en manifestation i syfte för att inspirera andra.

Organisationen bakom Framtidens Musikpris är Riksförbundet Unga Musikanter, (RUM). Projektledning sker i nära samarbete med Kulturskolerådet och Swedish Music Hall of Fame.

De samarbetspartners som stödjer priset och medverkar  med representant i juryn är förutom RUM, Svensk Scenkonst, Kulturskolerådet, Swedish Music Hall of Fame, SKAP, FST,  Musikverket, SYMF, Stims promotionnämnd och Lärarförbundet.

close
FacebookFacebookFacebookFacebook