Tävlingsregler

De nominerade bidragen/personerna bedöms av en jury som består av representanter från Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Kulturskolerådet, Swedish Music Hall of Fame, SKAP, Statens Musikverk, SYMF, Svensk Scenkonst och Lärarförbundet.

Respektive nominerad bedöms utifrån den motivering och beskrivning som skrivits av den som nominerat. Juryn bedömer sedan motiveringarna utifrån hur de berör, samt vilken betydelse den nominerades gärning medför i utvecklingen inom musik och kultur för barn- och unga.
För att ha chansen att bli hyllad i samband med prisceremonin krävs att du nominerar innan nomineringen stänger.

Genom att nominera godkänner du att namn, adressuppgifter och annan personlig information kommer lagras och sparas. Du som nominerar är skyldig att inhämta godkännande från den du nominerar. Alla bidrag och eventuella vinnare kan komma att publiceras på framtidensmusikpris.se. Vi behandlar uppgifterna med stöd av personuppgiftslagen, PUL och kommer inte att lämna ut någon information till annan verksamhet.

Sista nomineringsdag 12/6.

 

close
FacebookFacebookFacebookFacebook