Enastående Pedagogisk Gärning – Jan-Olof Eriksson

Jan-Olof Eriksson (eller JOE) har under sina verksamma år givit ut hundratals med arrangemang på kända musikstycken från olika länder. Han har sedan 1974 styrt gitarrprogrammet på Musikhögskolan i Piteå. JOEs arrangemang har inte bara spelats av hans egna elever utan använts av flera i musikundervisning och ensemblespel.

Som pedagog är han lyhörd och kreativ. Han möter eleven med stor kunskap såväl på det musikaliska som på det tekniska planet. Han har under sin långa karriär visat på en fantastisk förmåga att lösa pedagogiska och metodiska problem.

Han undervisar inte bara i gitarrspel. Han undervisar i att leva sina drömmar! Jan-Olofs enastående pedagogiska gärning kommer att leva vidare genom hans elever och arrangemang.   

close
FacebookFacebookFacebookFacebook