Enastående Pedagogisk Gärning – Daniela Nyström
Daniela 2 Foto Stefan Hägglund

Video: Tryck på bilden för att se en presentationsfilm om Daniela.

Daniela Nyström är musiklärare och körpedagog som under mer än 20 år
byggt upp en verksamhet och som fått en hel bygd att sjunga.
Hennes pedagogiska arbete med ungas gemensamma sjungande sträcker sig
från fyra åringar upp till gymnasiet.
Genom att låta yngre och mindre erfarna sångare
musicera tillsammans med de äldre skapas personliga och musikaliska möten.
Kören blir med det en helhet och det gemensamma ansvaret för utveckling
kan delas av fler. Barnkammarkören, Femenalen, Killkören samt Barnkören
Sånglust har rönt stor uppskattning såväl lokalt som nationellt. Med
handlingskraft tar hon sig an de som saknar självförtroende genom att starta
upp “Jag kan inte sjunga kören”– som efter några repetitioner byter namn till
“Jag kan visst sjunga kören”. Hon har med stor energi och uthållighet, år efter
år byggt upp en sånglig
gemenskap som förmedlar känslan av att alla kan och
allt är möjligt – tillsammans med musik.

Året efter priset

Vad har Framtidens musikpris betytt för dig?

För mej har det kommit att bli ett bra avslut på min egen karriär.
Jag känner att jag har avslutat på ett fint sätt, för sjukdom har gjort
det omöjligt att fortsätta som Körpedagog yrkesmässigt.
Jag bär fortfarande med mej mina erfarenheter
och kunskap/visioner, men får uppmuntra andra att
ta vid och arbeta med dem eller sin pedagogiska drivkraft.

Har Framtidens musikpris bidragit
till din utveckling och där du är idag?

Absolut! Jag har haft mycket tankar och funderingar kring
vad jag har jobbat med och för, och nu gör jag lite av det på
ideell nivå samtidigt som jag fortfarande engagerar mej
och intresserar mej för frågorna som gäller pedagogik.

Varför ska andra nominera till
Framtidens musikpris?

Det finns otroligt många duktiga pedagoger som i det
lilla (eller stora) har tankar och visioner som behöver
uppmuntras och plockas fram.

close
FacebookFacebookFacebookFacebook