Bästa Ungdomsinitiativ – Elias Lang

Elias Lang. Foto Johanna Hynynen

Video: Tryck på bilden för att se en presentationsfilm om Elias.

Musikstuderande Elias Lang har utifrån en idé komponerat musik, skrivit
texter, arrangerat samt repeterat och satt samman ensemble för att skapa
musikalen Pointed Tongues. Tillsammans har han med ett 30-tal studerande
från högstadiet och gymnasiet tagit sig an och genomfört ett stort arbete. Det
har resulterat i en föreställning där handlingen tar upp HBTQ-frågor och
kampen mot homofobi.
Musikalen har skapat engagemang och erhållit stor
uppskattning då den framförts på skolor. Med en stor förmåga att ta till vara
på musikens inneboende kraft har Elias Lang tagit ett initiativ som ger glädje
till många.
close
FacebookFacebookFacebookFacebook